Houtrotreparaties

Wij zij nu nog beter in staat het geveltimmerwerk van uw woning of bedrijfspand voor u te onderhouden:
Preventief. Hieronder worden alle handelingen verstaan die erop gericht zijn de levensduur van het geveltimmerwerk te verlengen en de onderhoudsintervallen te vergroten. Denkt u daarbij aan het dichtzetten van capillaire naden en stijl/dorpel verbindingen, dichten van scheuren, afronden van scherpe kanten enz.
Curatief. Is toch houtaantasting opgetreden dan kunnen wij met het Repair Care-systeem het aangetaste kozijn- of raamdeel, of een ander onderdeel van het geveltimmerwerk, voor u herstellen. We kunnen maatwerk leveren voor elke specifieke projectsituatie.
 
Mocht Repair care systeem geen oplossing bieden voor uw situatie, dan kunnen wij u een (deel)vervanging bieden: kijk bij Timmerwerk.